Thursday, January 14, 2010

स्टिक फास्ट--upay


काही दिवसापूर्वी चुकून माझ्या हातावर stick फास्ट उडाले आणि सर्व बोटे एक्मेकाना चिकटून बसली. बोटे इतकी घट्ट चिकटली होती की ओढली किंवा कापली असती तर बोटाना major damage होण्याची शक्यता होती. मी पेट्रोल , केरोसीन , nail paint remover मधे try करुन पाहिले पण काहीच उपयोग झाला नहींशेवटी मी डॉक्टर कड़े जायचे ठरवले .डॉक्टर पण म्हणाले कट करने difficult आहे. शेवटी मी माझ्या मोठ्या भावाला फ़ोन केला .त्याने सोपी आईडिया सांगितलीत्याने संगीताल्याप्रमाने में माझा हात गरम पाण्यात बुडवून ठेवला . आणि १० मिनिटात बोटे मोक़ळी झाली.:

Wednesday, January 13, 2010

माझी 'संक्रांत'

आज पहाटेच संक्रांतीसाठी बायको ला घरी बसवून दिले . मला सुट्टी नसल्याने मी परत येउन झोपलो .झोपताना विचार केला की आज आपलेच राज्य आहे ,निवांत आवरून ऑफिस ला जाऊ . ८ वाजता उठलो , पाणी तापवयाला ठेवले .दूध तापवयाला ठेउन पेपर वाचावा असे ठरवले. पेपर वाचता वाचता पिशवी वाकडी कापल्याने थोड़े दूध खाली ओट्यावर सांडले .ते पुसून घडयाळ पाहिले साडे आठ वाजत आले होते .ती नसल्याने व्यायामाला आपोआपच दांडी मारली गेली . दाढ़ी उरकली ,अजुन अंघोळ बाकि होती.अंघोळ करता करता अचानक लक्षात आले की आज कपडे सुध्धा आपल्यालाच धूवायचे आहेत. हे काम म्हणजे एकदम आपल्याला जन्मठेप असल्यासारखे वाटते. अविवाहित लोकाना (मुलांना ) हे नक्कीच पटले असेल.कसेबसे ते काम हातावेगळे केल्यावर , सौभाग्यवतीची सूचना आठवली "कपडे बाहेर वाळायला टाका".देव पूजा करून घेतली .एव्हाना घड्याळाने असहकार पुकारला होता . कालचा भात परतायला सुरुवात केलीपरतता परतता तो थोडा गँस वर सांडला . तेआवरताना नाश्ता बाहेर केला असता तर ब्ररे झाले असते असा विचार मानत येउन गेला . भांडे घसयाचा त्रास नको म्हणुन भात कढईतच खाल्ला.तो तोंडातच फिरत होता. पण सगळा तोंडात भरून घेतला . अजुन चहा करायचा बाकि होता .कसा बसा केलेला चहा छान(?) झाला होता. पिताना झाले एकदाचे असे वाटले . अजुन कपडे इस्त्री ,डबा भरणे, कालच्या भाकरी गाईला घालणे ही कामे बाकी होती.अजुन बरेच काही ती सांगुन गेली होती ते आठवायला लागले . चहाची पावडर कुठे टाका की टाकु नका असे काहीतरी सांगितले होते. आठवत नसल्याने सर्व भांडे तसेच बेसीन मधे भिजवत ठेउन, गाईला भाकरी घातल्या .आता ड्रेस ला इस्त्री करने अशक्य होते. कालचाच ड्रेस घालून,सगळ्या वस्तु शोधल्या , कपड्यांच्या घडया घातल्या . कसा बसा ऑफिस ला सट्कलो . आज खरच माझ्यावर संक्रांत आली होती .